15 Mayıs 2017 Pazartesi

Tarla Bitkileri Bölümü / Field Crops Dept


TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ, GENEL TANITIM

Tarla Bitkileri ile ilgili olarak yetiştirme teknikleri, çeşit adaptasyonu, alternatif üretim teknikleri, bitki fizyolojisi ve bitki biyoteknolojisi konularında çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Laboratuar olanakları, internete bağlı bilgisayar sayısı, arazi alet ekipmanları bakımından bölümümüz oldukça iyi konumdadır. Araştırma, lisans ve lisansüstü eğitim ve öğretimi yanında, birçok konuda yöre üreticisi ve teknik elemanları için seminerler ve kurslar düzenlenmekte, yöre ve ülke tarımına olabildiğince katkıda bulunulmaya çalışılmaktadır. Bölümümüzdeki çalışmaların önemli bir bölümü Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nden ayrılan yaklaşık 60 da’lık alanda sürdürülmektedir. Ayrıca araştırmalarda Üniversitemizin Karacasu ve Avşar kampuslarından da yararlanılmaktadır.
            Tarla Bitkileri Bölümünde, lisans ve yüksek lisans düzeyine eğitim ve öğretim devam etmektedir.

FIELD CROPS

Various research related to growing techniques of field plants, adaptation of varieties, alternative growing techniques, plant physiology, and bio-technology has been carried out. The department has sufficient equipment in terms of laboratories, Internet connected computers, and field tools and machinery. Besides research and education (undergraduate and graduate), many courses and seminars are organized for farmers and technical personnel in
the region. The department tries to maximize its possible contributions for regional and national agriculture. Most of the research in the department is carried out on a 6 ha land which was provided by the Agricultural Research Institute. In addition, Karacasu and Avşar Campuses of our university are being utilized by the department. The Department of
Field Crops has currently graduate and undergraduate programs.